CPP na Dni otvorených dverí FSV UCM v Trnave 2024

Dňa 8. februára 2024 zorganizovala Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave opäť tradičný ,,deň otvorených dverí“, kde predstavila záujemcom nie len študijné programy, kolegov a priestory, ale aj fakultné aktivity.

Samostatnú sekciu v rámci programu ,,DOD“ malo aj Centrum pre podporu participácie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Uchádzačom a záujemcom vedúci CPP spolu so študentkami druhého magisterského ročníka predstavil centrum, jeho aktivity, ako sa vyučuje participácia na fakulte, predstavili sme partnerstvá s odborníkmi z praxe a ďalšie chystané akcie.

Záujemcovia využili aj možnosť otázok a diskusie o participácii. Tešíme sa na nových študentov a študentky a v rámci CPP ich budeme zapájať do aktivít centra počas štúdia.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať