CPP na online konferencii ,,Koordinátori participácie II.“

21. marca 2023 sa Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave zúčastnilo v sérii druhej online konferencie o tom, ako identifikovať verejné politiky vhodné na participáciu, špecifiká mapovania aktérov na úrovni samosprávy, ako spoznávať mimovládne organizácie a aké sú typy platforiem pri participatívnych procesoch.

Odbornými garantmi konferencie boli predstavitelia z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR, koordinátorky participácie Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja a taktiež predseda spolku Koridor DB z Českej republiky. Centrum tak rozširuje spoluprácu a na základe výmeny skúseností chystá viaceré prednášky a aktivity s odborníkmi z praxe do budúcnosti.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať