CPP na on-line workshope/ seminári ,,Participácia v digitálnej ére“

25. mája 2023 sa Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave zúčastnilo on-line workshopu/ seminára o tom, ako je možné zlepšovať zmysluplnú participáciu občanov pomocou rôznych technológií, ako zapájať ľudí do programu Polis a ako hľadať nový potenciál pre zlepšovanie kolektívneho rozhodovania a dôveryhodnosti v správe vecí verejných.

Odbornými garantmi konferencie boli predstavitelia z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR a OZ DEMDIS. Centrum tak rozširuje spoluprácu a na základe výmeny skúseností chystá viaceré prednášky a aktivity s odborníkmi z praxe do budúcnosti.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať