CPP na online prednáškach o Digitálnych nástrojoch e-participácie

Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave sa v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR zúčastnilo v mesiaci apríl 2023 série on-line prednášok, ktoré organizovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky k téme participatívnych e-nástrojov.

Dozvedeli sme sa o moderných nástrojoch zo zahraničia a taktiež o skúsenostiach ich využitia na úrovni Ministerstva vnútra SR. On-line prednášky boli voľne dostupné a určené pre študentov, odborníkov a širokú verejnosť, ktorú zaujíma téma participácie. K e-nástrojom na podporu participácie bude CPP organizovať aj prednášky a diskusie na pôde FSV UCM v Trnave.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať