Centrum pre podporu participácie na pôde Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe

V dňoch 24. – 28. apríla 2023 sa odohrala na pôde Fakulty sociálních věd Karlovej univerzity v Prahe (konkrétne na Institutu sociologických studií) séria modelových seminárov k téme participácie na samosprávnej úrovni.

V rámci Centra pre podporu participácie Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dr. Martin Daško a dr. Michal Garaj moderovali semináre pre študentov bakalárskych aj magisterských ročníkov. Cieľom seminárov bolo vniesť do vyučovacieho procesu praktické znalosti, rozvíjať analytické a argumentačné schopnosti a učenie sa rozhodovať o verejných politikáchparticipovať na samosprávnej úrovni.

Odborné vedenie seminárov od Fakulty sociálních věd UK v Prahe viedol vedúci Katedry veřejné a sociální politiky PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., ktorý vyučuje predmety Úvod do veřejné politiky pre bakalársky stupeň štúdia a Proces tvorby politiky pre magisterský stupeň štúdia.

Séria modelových seminárov sa uskutočnila v rámci spolupráce Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Ministerstva vnútra SR, kde je fakulta partnerom v pracovnej skupine ,,Stratégie poznania“ zameranej na prenos poznatkov o participácii do výučby na vysokých školách. Spätná väzba od kolegov a študentov FSV UK v Prahe nás utvrdila v správnosti učenia sa participovať cez modelové simulácie a priniesla nové spolupráce, poznatky a aktivity, ktoré pripravujeme na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave aj do budúcnosti.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať