Deň otvorených dverí FSV UCM 2024

Dňa 8. februára 2024 sa v priestoroch našej fakulty konal Deň otvorených dverí.

Tento informatívny deň poskytol širokému spektru návštevníkov možnosť získať hlbší pohľad do sveta sociálnych vied a všetkých možností, ktoré táto fakulta ponúka. Záujemcovia o štúdium mali príležitosť stretnúť sa s našimi pedagógmi a študentmi, ktorí zdieľali svoje poznatky z rôznych oblastí štúdia.

Študenti stredných škôl si vyskúšali i simulované voľby a odniesli si tak nové poznatky a skúsenosti uvedomelého občana. Okrem toho mali možnosť vidieť moderné priestory našej fakulty, ktoré slúžia ako podnetné prostredie pre vzdelávanie a výskum. V rámci dňa predstavil dr. Daško študentom Centrum pre podporu participácie, zatiaľ čo dr. Mikuš poskytol informácie o možnostiach mobility v rámci programu Erasmus+.

Veríme, že nadšené tváre súčasných stredoškolákov uvidíme už čoskoro na FSV UCM ako našich budúcich úspešných študentov.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať