Diskusia v priestoroch FSV UCM
Zastavme ticho: spoločne proti násiliu na ženách

V utorok dňa 28. novembra 2023 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila diskusia na tému „Zastavme ticho: spoločne proti násiliu na ženách“ v rámci celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu v boji proti násiliu na ženách. Podujatie začalo netradične – videoukážkou k danej téme, ktorá mala významnú výpovednú hodnotu.

Diskusiu viedla prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. Hlavnými hosťami boli PhDr. Andrea Tóthová – riaditeľka Azylového domu Tamara, Mgr. Iveta Dekanová – riaditeľka Zariadenia núdzového bývania pre ženy Jozefínum, Andrea Andrejová – riaditeľka občianskeho združenia Nikdy viac a Mgr. Juraj Janček, PhD. – koordinátor ochrany detí pred násilím z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Do diskusie sa aktívne zapájali aj študenti, ktorí hosťom kládli množstvo zvedavých otázok.

V boji proti násiliu na ženách spočíva moc v našom jednotnom odmietnutí mlčať. Dávajme spoločne hlas ženám, ktoré trpia, aby sme dosiahli svet, kde každá žena žije s pocitom bezpečia, rešpektu a slobody.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať