INFORMÁCIE O ZOSÚLADENÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH SO ŠTANDARDMI SAAVŠ SR

Dokumenty a URL linky:

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠP

INFORMÁCIE O UPLATNENÍ ABSOLVENTOV ŠP

POVOLANIA

MIERA ÚSPEŠNOSTI

ZDROJE PROGRAMU

MOŽNOSTI UČENIA SA ŠTUDENTOV

Zoznam ŠP FSV UCM 22_23

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich výberu a odporúčaných osobnostných predpokladoch

Pravidlá vyučovania a učenia sa, postupy a kritériá hodnotenia a podmienky absolvovania študijného programu

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať