Inštitút participácie Trenčín na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave

Dňa 22. apríla 2024 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konala odborná participatívna prednáška s praktickým workshopom spojeným s rôznymi formami brainstormingu pre študentov. Odborníkmi z praxe boli viceprimátor mesta Trenčín Patrik Žák a taktiež Petra Strečková a Kristína Milová z Inštitútu participácie Trenčín.

Inštitút odprezentoval študentom praktické ukážky participatívnych procesov v Trenčíne, predostrel realizované participatívne projekty a plány mesta. Študenti si nacvičili formou workshopu spojeného s rôznymi formami brainstormingu participatívne plánovanie aktivít mladých ľudí. Formou diskusie predostreli v skupinách vlastné nápady na realizáciu rôznych aktivít pre Inštitút participácie. Workshop bol spojený s praktickými ukážkami, s vysvetlením, ako participatívne procesy fungujú v praxi, aké záležitosti sú riešené na Inštitúte participácie.

Kolegovia z mesta Trenčín si odniesli zaujímavé nápady pre ich aktivity priamo od študentov. Za Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave odborníkom z mesta Trenčín ďakujeme za prednášku a workhsop, držíme im palce v ich ďalšom pôsobení, budeme sledovať ich ostatnú činnosť a otvárame priestor pre spoluprácu aj do budúcnosti. Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať