Komunitný plán sociálnych služieb pre obec Šoporňa

CPP sa podieľalo na tvorbe Komunitného plánu obce Šoporňa

V mesiaci máj 2023 bolo skompletizované znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šoporňa na roky 2023-2027, na ktorom sa ako expertný externý subjekt podieľalo aj Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave.

CPP konzultovalo participatívnu tvorbu komunitného plánu v obci Šoporňa. Cieľom CPP je podieľať sa nie len na osvetových a výskumných aktivitách v téme participácie, ale v budúcnosti rozširovať spoluprácu s lokálnymi a regionálnymi samosprávami na Slovensku. V rámci CPP boli podávané viaceré participatívne projekty na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a centrum má ambíciu viac prepájať teóriu a konkrétnu prax medzi priamymi aktérmi verejnej správy a akademickým prostredím aj v ďalších rokoch.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať