Konferencia v Bratislave LET'S GO PARTI!

Účasť CPP na konferencii v Bratislave

V dňoch 14. – 15. novembra 2023 bolo Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave pozvané ako priamy účastník konferencie pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR s názvom ,,LET’S GO PARTI!“. V dvoch dňoch v Galérii Umelka v Bratislave sa konali série workshopov, diskusií, prezentácií a seminárov k téme participácie. Témami, ktorých účastníkom bolo aj CPP boli otázky, čo majú vedieť o participácii budúci profesionáli vo verejnej správe, ako sa na vysokých školách na Slovensku zavádzali participatívne predmety, ktoré vysoké školy sa podieľali na výučbe participácie a pod.

CPP na konferencii v oboch dňoch zastupoval vedúci CPP Dr. Martin Daško, ktorý dňa 15. novembra 2023 vystupoval v samostatnom paneli s názvom ,,Ako učiť participáciu na vysokých školách? Zavádzanie nového predmetu do výuky na vysokých školách“. Moderátorkou panelu bola Alena Petrželková z ÚSV ROS MV SR a spoludiskutujúcou bola Dr. Alexandra Poláková Suchalová z UK v Bratislave.

V rámci panelu Dr. Daško prezentoval, ako sa Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave podieľa dlhodobo na spolupráci s ÚSV ROS MV SR k téme výučby participácie na našej univerzite, taktiež bolo odbornej verejnosti a publiku predstavené samotné Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave spolu so študentkami 2. ročníka Mgr. štúdia Bc. Luisou Greisigerovou a Bc. Kristínou Juríkovou, ktoré sa zúčastnili aj samostatného panelu.

Cieľom konferencie bolo prehlbovať výskumné a vzdelávacie aktivity v téme participácie aj cez spoluprácu s akademickým sektorom, kde má Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave dlhodobé zastúpenie a na podobných aktivitách budeme pokračovať aj naďalej.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať