Návšteva prednostky
Mestského úradu Trnava Dr. Katarína Koncošová

Dňa 11. marca 2024 našu fakultu navštívila prednostka Mestského úradu Trnava Dr. Katarína Koncošová.

V rámci odbornej prednášky študentom priblížila aktuálne trendy a spôsoby v riadení miestnej samosprávy. Následne prebiehala aktívna diskusia na tému projektového manažmentu a implementácie zelených a dlhodobo udržateľných projektov v meste Trnava.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať