Návšteva prezidentky Konfederácie odborových zväzov SR

Prezidentka KOZ Monika Uhlerová

Na pozvanie dekana FSV UCM navštívila 5. marca 2024 našu fakultu prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová.

Okrem stretnutia s vedením fakulty predniesla našim študentom prednášku spojenú s diskusiou o postavení odborov na Slovensku,  tripartitnom vyjednávaní, sociálnom dialógu a špecifikách legislatívneho procesu.

V blízkej budúcnosti bude podpísané memorandum o spolupráci medzi UCM a KOZ a veríme, že na našej fakulte sa rozšíri ponuka predmetov o problematiku kolektívneho vyjednávania a odborov ako významného aktéra verejnej politiky na Slovensku.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať