Návšteva veľvyslanca Českej republiky Rudolfa Jindráka

Dňa 21.3. 2024 sme na pôde Fakulty sociálnych vied UCM privítali veľvyslanca Českej republiky Rudolfa Jindráka.

Úvodné stretnutie s predstaviteľmi vedenia fakulty bolo zamerané na aktuálne výzvy v oblasti vzdelávania, pričom boli prediskutované viaceré možnosti kooperácie s univerzitami v Českej republike. Dôraz bol kladený hlavne na prezentáciu našej inštitúcie na medzinárodných veľtrhoch a rozšírenie projektovej činnosti s partnermi v Českej republike.

Následne sa uskutočnila odborná prednáška so študentmi fakulty na tému „Česko-slovenské vzťahy v kontexte 20. výročia vstupu do Európskej únie“. V rámci nej pán veľvyslanec odprezentoval historický diskurz vzájomných vzťahov oboch krajín od rozdelenia spoločného štátu až po súčasnosť, zdôraznil dôležitosť spolupráce v európskych inštitúciách a zároveň zhodnotil súčasné výzvy bilaterálnych vzťahov.

Aktuálnosť problematiky sa odrazila v širokom spektre otázok zo strany zúčastnených študentov.
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať