Participatívna prednáška a workshop odborníkov z mesta Trnava

Dňa 15. apríla 2024 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konala odborná participatívna prednáška spojená s praktickým workshopom pre študentov. Odborníkmi z praxe boli Natália Nováková, Ivana Vidová a Matej Cagala z Referátu participácie Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou MsÚ Trnava.

Referát odprezentoval študentom praktické ukážky participatívnych procesov v Trnave, predostrel realizované participatívne projekty a plány mesta. Študenti si nacvičili formou workshopu participatívne plánovanie využitia mestských plôch na vybranom území mesta. Formou diskusie reprezentovali aktérov verejných politík a participovali na tvorbe územia. Workshop bol spojený s praktickými ukážkami, s vysvetlením, ako participatívne procesy fungujú v praxi, aké záležitosti musia riešiť na Referáte participácie.

Za Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave odborníkom z mesta Trnava ďakujeme za prednášku a workhsop, budeme sledovať ich ďalšiu činnosť a otvárame priestor pre spoluprácu aj do budúcnosti. Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať