Participatívna súťaž pre študentov FSV UCM

Dňa 10. novembra 2022 sa uskutočnila pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR a Centra pre podporu participácie FSV UCM v Trnave participatívna súťaž ,,Nie je mesto ako mesto“ pre študentov FSV UCM bakalárskeho stupňa štúdia v AULE Jozefa Matúša UCM.

V rámci spomenutého dňa sa oficiálne oznámil vznik CPP a otvorila sa spolupráca s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR.

Participatívna súťaž bola organizovaná vedúcim CPP Dr. Martinom Daškom, taktiež Dr. Michalom Garajom a predstaviteľmi MV SR Alenou Petrželkovou, Marcelom Hoferom, Jakubom Adámkom a Miroslavou Dujičovou, ktorá celú participatívnu súťaž odmoderovala. Cieľom súťaže bolo zábavnou formou ukázať výhody participácie na lokálnej úrovni. Všetky tímy boli odmenené vecnými cenami od dekana FSV UCM a splnomocnenca ÚSV ROS MV SR.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať