Participatívne workshopy CPP na partnerskej univerzite pre študentov

Aj po roku sa v dňoch 19. – 23. februára 2024 odohrali na pôde Fakulty sociálních věd Karlovej univerzity v Prahe (konkrétne na Institutu sociologických studií) participatívne workshopy k téme participácie na samosprávnej úrovni

V rámci Centra pre podporu participácie Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dr. Martin Daškodr. Michal Garaj moderovali participatívne workshopy pre študentov bakalárskych aj magisterských ročníkov. Cieľom workshopov bolo vniesť do vyučovacieho procesu praktické znalosti, rozvíjať analytické a argumentačné schopnosti a učenie sa rozhodovať o verejných politikách a participovať na samosprávnej úrovni.

Pozvanie členov CPP zorganizoval priamo vedúci Katedry veřejné a sociální politiky PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., ktorý vyučuje predmety pre bakalársky a  magisterský stupeň štúdia.

Séria modelových workshopov sa uskutočnila v rámci spolupráce Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Ministerstva vnútra SR, kde je fakulta partnerom v pracovnej skupine ,,Stratégie poznania“ zameranej na prenos poznatkov o participácii do výučby na vysokých školách. Cieľom týždňovej série workshopov bolo nadviazanie nových partnerstiev v projektovej aj vzdelávacej oblasti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať