Podpísané Memorandum o spolupráci medzi CPP FSV UCM a ÚSV ROS MV SR

Dňa 10. novembra 2022 podpísal dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. ,,Memorandum o spolupráci“ medzi Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR, ktoré zastupuje Filip Vagač a Centrom pre podporu participácie FSV UCM v Trnave, ktorého vedúcim je PhDr. Martin Daško, PhD.

Memorandum je oficiálnym dokumentom prehlbujúcim spoluprácu v oblasti výskumu, organizácie rôznych konferencií, workshopov, prednášok, projektov, vyučovania a ďalších aktivít v téme participácie.

Memorandum o spolupráci medzi FSV UCM a ÚSV ROS MV SR a ďalšie kroky spolupráce prediskutoval dekan fakulty spolu s vedúcim CPP s predstaviteľmi MV SR Alenou Petrželkovou, Marcelom Hoferom, Jakubom Adámkom a Miroslavou Dujičovou.

Memorandum o spolupráci (odkaz tu)

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať