Prednáška o Rodovej rovnosti

Dňa 17. októbra 2023 bola na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v rámci predmetu „Úvod do štúdia“ zorganizovaná prednáška o Rodovej rovnosti pre všetkých študentov 1. ročníkov fakulty.

Prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. hneď na úvod študentom vysvetlila základnú terminológiu, ktorá sa rodovej rovnosti týka. Následne im predstavila koncept politiky rodovej rovnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, jej ciele a nástroje a tiež študentov oboznámila s obsahom dokumentov ako je Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou, Plán implementácie rodovej rovnosti na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a  Štatút ombudsmanky/ombudsmana pre rodovú rovnosť na UCM. Na záver sa otvorila diskusia, počas ktorej prodekanka PhDr. Zuzana Draková, PhD. študentom odpovedala na otázky a pripomenula, že v prípade potreby sa na ňu môžu kedykoľvek obrátiť a srdečne všetkých pozvala na pripravované aktivity v rámci tematiky rodovej rovnosti.

Študentov téma rodovej rovnosti zaujíma  z viacerých aspektov, čo bolo možné vidieť aj na aktívnej diskusii, preto sa budeme snažiť aj naďalej realizovať rôzne podujatia zamerané na túto tému.
 
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať