Predpisy

Kriteria FSV na habilitačné a vymenúvacie konania_2022

Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na FSV UCM_2022

Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_01052021 (1)

Plnenie kritérií na získanie titulu docent (platné do 23.11.2021)

Plnenie kritérií na získanie titulu profesor (platné do 23.11.2021)

Postup pri habilitačnom konaní na UCM

Postup pri inauguračnom konaní na UCM

Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM

Vyhláška MŠVVaŠ SR 2462019 z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov

Vyhláška MŠVVaŠ SR 62005 Z. z. o získavaní titulov Docent a Profesor

Vyhláška MŠVVaŠ SR 2462019 z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov

Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora do 01.05.2021

Zásady habilitačného a vymenúvacieho konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora od 01.05.2021

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať