prijimacie-konanie-studentka-test

FSV UCM ponúka budúcim študentom študovať na troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Podanie prihlášok na balakársky a magisterský stupeň štúdia je do 30. apríla 2023. Všetko o prijímacom konaní sa môžete dočítať na tomto linku.

Akreditované študijné programy – výučba v slovenskom jazyku

 • Bakalárske jednoodborové štúdium
  • verejná správa Denné / Externé
  • európske štúdiá a politiky Denné / Externé
  • sociálne služby a poradenstvo Denné / Externé
 • Magisterské jednoodborové štúdium
  • verejná správa Denné / Externé
  • európske štúdiá a politiky Denné / Externé
  • sociálne služby a poradenstvo Denné / Externé
 • Doktorandské štúdium
  • verejná politika a verejná správa Denné / Externé
  • európske štúdiá a politiky Denné / Externé
  • sociálna politika Denné / Externé

Termín podania prihlášky

 • Bc. a Mgr. programy – do 20. augusta 2024 (II.kolo)
 • PhD. programy – do 1. júna 2024

  Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: 24. – 28. 06. 2024.

Všetky potrebné informácie nájdete tu: II. kolo prijímacieho konania 2024_2025

Poplatok za prijímacie konanie

 • Podanie prihlášky v tlačenej podobe (papierovej): 35 € bakalárske štúdium a magisterské štúdium, 50 € doktorandské štúdium.
 • Elektronické podanie prihlášky: 35 € bakalárske štúdium a magisterské štúdium,
  50 € doktorandské štúdium.

Prihlášku možno podať

a) poštou na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava,
b) osobne: v podateľni UCM v Trnave
c) elektronicky https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home (Elektronickú prihlášku vyplňte, stlačte tlačidlo „potvrdiť“, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať