Rada pre študijný program

Rada pre študijný program verejná politika a verejná správa / študijný program verejná správa

Zamestnanci:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – predsedníčka

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Študent:

PhDr. Erik Urc

PhDr. Peter Šamalík

Absolvent:

PhDr. Karol Zachar, PhD.

PhDr. Patrik Gabura, PhD.

Zamestnávatelia:

JUDr. Marek Šafár

Rada pre študijný program európske štúdiá a politiky

Zamestnanci:

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. – predseda

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.   

doc. Karen Henderson, Ph.D. 

Študenti:

Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Peter Orosz

Absolventi:

Mgr. Denisa Karabová, PhD. 

Mgr. Boris Kolman, PhD.

Zamestnávatelia:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

Rada pre študijný program sociálna politika /  študijný program sociálne služby a poradenstvo

Zamestnanci:

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD. – predsedníčka

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 

Študenti:

PhDr. Erika Ochabová

Mgr. et Mgr. Zuzana Strculová

Absolventi:

PhDr. Erika Štangová, PhD.

PhDr. Michal Molnár

Zamestnávatelia:

PhDr. Martin Vavruš, PhD.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať