Rada pre študijný program

Rada pre študijný program verejná politika a verejná správa (PhD.-D.; PhD.-E.) / študijný program verejná správa
(Bc.-D., Bc.-E., Mgr.-D., Mgr.-E.)

Zamestnanci:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – predsedníčka

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Študent:

Bc. Peter Jančovič

PhDr. Peter Šamalík

Absolvent:

PhDr. Matúš Melúš, PhD.

PhDr. Róbert Frimmel

Zamestnávatelia:

JUDr. Marek Šafár

Rada pre študijný program európske štúdiá a politiky (Bc.-D., Bc.-E., Mgr.-D., Mgr.-E., PhD.-D.SJ; PhD.-E.SJ; PhD.-D.AJ; PhD.-E.AJ)

Zamestnanci:

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. – predseda

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.  

doc. Karen Henderson, Ph.D.

Študenti:

Bc. Hanna Ostapets

Bc. Klára Hudáková

Absolventi:

Mgr. Denisa Karabová, PhD.

Mgr. Boris Kolman, PhD.

Zamestnávatelia:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

 

Rada pre študijný program sociálna politika (PhD.-D.; PhD.-E.) / študijný program sociálne služby a poradenstvo (Bc.-D., Bc.-E., Mgr.-D., Mgr.-E.)

Zamestnanci:

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. – predsedníčka

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.

Študenti:

Mgr. Natália Norovská

Mgr. et Mgr. Zuzana Strculová

Absolventi:

PhDr. Martin Halaksa, PhD.

PhDr. Michal Molnár

Zamestnávatelia:

PhDr. Erika Štangová, PhD.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať