Stáž na MsÚ v Hlohovci

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si dať do pozornosti možnosť stáže pre študentov a študentky bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho alebo doktorandského štúdia, mladých, aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí chcú počas letného semestra v akademickom roku 2023/2024 rozvíjať a rozširovať svoje praktické zručnosti.

Prečo stážovať na MsÚ v Hlohovci?

Napriek tomu, že stáž nie je platená, ide o kreatívnu a  zaujímavú prácu, vďaka ktorej nadobudnete reálne pracovné zručnosti, rozšírite si oblasť svojho poznania, bližšie sa oboznámite s fungovaním mestského úradu a budete mať možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Ako prebieha stážový program?

• Stáž prebieha na jednotlivých odboroch na Mestskom úrade v Hlohovci podobu 3 mesiacov (od marca do mája 2024)

• Konkrétne podmienky výkonu stáže budú dohodnuté s vybranými uchádzačmi individuálne

• Možnosť organizovať si pracovný čas (flexibilný pracovný čas)

• Po ukončení stáže získate potvrdenie o jej absolvovaní

Ako sa prihlásiť na stáž?

Svoje životopisy a motivačné listy posielajte do 1. marca 2024 na e-mailovú adresu staze@hlohovec.sk

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať