Študenti na návšteve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dňa 18. marca 2024 navštívili študenti 3. ročníka verejnej správy priestory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

V rámci tohto stretnutia boli študentom odprezentované viaceré zaujímavé témy, ako napríklad využívanie európskych fondov, kybernetická bezpečnosť či možnosti participácie na rôznych projektoch.

Študentom sa tiež prihovoril minister Richard Raši, ktorý ich zároveň motivoval k angažovaniu sa v tejto oblasti. Okrem toho boli študentom predstavené možnosti uplatnenia sa po úspešnom ukončení ich štúdia na tomto ústrednom orgáne štátnej správy a podieľať sa tak aj na zlepšovaní svojho okolia.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať