Týždeň vedy a techniky 2023 – Kvíz „Čo vieš?“

Divízia vedomostí z dejín vedy a techniky - kvíz „Čo vieš?“

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Ústav sociálnej práce a sociálnej politiky FSV UCM v Trnave dňa 6. novembra pripravil sociálno-interaktívnu vedomostnú aktivitu pre študentov fakulty pod názvom Divízia vedomostí z dejín vedy a techniky s praktickým výstupom vedomostného kvízu „Čo vieš?“.

V úvode sa prítomným prihovorila doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univ. prof. Privítala študentov a vedenie Fakulty sociálnych vied i oboch jej ústavov, ktoré zastupovali doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., prodekan pred vedu a výskum FSV UCM, PhDr. Michal Imrovič, PhD., univ. doc., riaditeľ Ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky a  doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD. , riaditeľ Ústavu politických vied a verejnej správy.

Na vedomostnom kvíze sa zúčastnilo 39 študentov ÚSPaSP FSV UCM bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia. V úvodnej tzv. kvalifikačnej časti všetci absolvovali písomný test z otázok, ktoré sa týkali širokého spektra encyklopedických vedomostí vedy a techniky. Na základe bodového vyhodnotenia do finále postúpili prví ôsmi a vytvorili štyri dvojice súťažiacich. Víťazkami napínavého finále sa stali druháčky bakalárskeho štúdia študijného programu Sociálne služby a poradenstvo ÚSPaSP FSV UCM Daniela MatejovičováRuslana Zakolodiazhna. Získali hlavnú cenu, ktorou je jednodňová poznávacia a vzdelávacia exkurzia do Budapešti. Ocenení boli všetci finalisti.

Podujatie organizačne zabezpečili:  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univ. prof., doc. PhDr. Peter Slovák, PhD., PhDr. Zuzana Draková, PhD., PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať