Účasť prodekanky pre rodovú rovnosť na konferencií
"Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti nielen na UK?"

1. ​decembra 2023 sa prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. zúčastnila konferencie s názvom „Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti nielen na UK?“, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave. Cieľom uvedenej konferencie bolo iniciovať diskusiu na podporu rodovej rovnosti v akademickom prostredí.

Celodenný program konferencie bol obohatený o príspevky zaujímavých hostí, ktorí hovorili napríklad aj o kariére vo výskume na základe vlastných skúseností, ale boli zverejnené aj výsledky prieskumov a mapovaní Univerzity Komenského a čo sa im v rámci implementácie Plánu rodovej rovnosti počas dvoch rokov podarilo. Rodová rovnosť v akademickom prostredí predstavuje jeden z kľúčových aspektov spravodlivého a inkluzívneho vzdelávacieho systému.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať