Účasť prodekanky pre rodovú rovnosť na podujatí "Rodové audity v štátnych inštitúciách"

Dňa 26. októbra 2023 sa prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. zúčastnila podujatia na tému „Rodové audity v štátnych inštitúciách“.

Za okrúhlym stolom so zaujímavými hosťami diskutovala o tom, čo je rodový audit, kto a prečo ho potrebuje, kto ho vykonáva, prečo je dôležitý, na čo poukazuje, čo sa z neho dozvieme, ako sú na tom okolité krajiny a ako to vidí Európska únia. Téma gender audit je vysoko aktuálna, pretože predstavuje nástroj na hodnotenie a zlepšovanie rodovej rovnosti vo vnútorných štruktúrach inštitúcií.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať