VIII. Jesenná škola metodológie

Týmto vás radi informujeme o príležitosti zúčastniť sa na Jesennej škole metodológie, kde vás čaká vzdelávací kurz zameraný na písanie písomných prác a základy metodológie a metód výskumu. Tento ročník je špeciálne venovaný využitiu dát pre analýzy vo verejnej správe, ktoré môžu byť aplikované v rámci riadenia miest a obcí.

Kurz je vhodný pre všetkých študentov bakalárskeho, magisterského, ale aj doktorandského štúdia, ktorí si chcú zlepšiť svoje schopnosti písania záverečných prác a naučiť sa niečo nové. Študenti, ktorí absolvujú celý blok získajú certifikát o absolvovaní kurzu.

Pretože máme obmedzenú kapacitu učební, je nevyhnutné, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr. Registráciu je možné vykonať zaslaním e-mailu na adresu ondrejfilipec@gmail.com. Dátum uzávierky registrácie je 10. novembra 2023. Po ukončení tejto fázy registrácie budú zaregistrovaní študenti kontaktovaní s bližšími informáciami o priebehu výučby a ďalších podrobnostiach.

Obsah kurzu
Základy písania vedeckej práce (15. 11. 2023: 9.00-12:00, Učebňa 110)
· Výber témy, štruktúra práce, tvorba výskumných otázok a hypotéz, výstavba textu
Kvalitatívna a kvalitatívna metodológia výskumu (15. 11. 2023: 13:30-16:30, Učebňa 110)
· Prístupy k výskumu, prípadové štúdie, metódy zberu dát, Millove metódy
Metódy pre analýzu vo verejnej správe (16. 11. 2023: 9:00-12:00, Učebňa 110).
· Úvod do problematiky analýzy dát pre potreby verejnej správy, kvantitatívna analýza, korelácie, regresie, faktorová analýza, príprava dátového súboru
Workshop pre doktorandov (16. 11. 2023 od 13:30 do 15:00 učebňa 110).
· Publikácie v odborných časopisoch a publikačná stratégia: 10 rád pre dobrý výskum
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať