Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, pracovisko Bučianska ul. 4/A, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

Funkčné miesto:

  • 1 funkčné miesto odborného asistenta v odbore Politické vedy so zameraním na európske štúdiá/medzinárodné vzťahy
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta v odbore Politické vedy so zameraním na ekonómiu a manažment

Informácie a dokument k výberovému konaniu na stiahnutie TU.

Dokumenty posielajte do 18. 05. 2023 na adresu:

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
dekanát
Bučianska ul. 4/A
917 01  Trnava

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať