Výberové konanie FSV UCM

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so