Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, pracovisko Bučianska ul. 4/A, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

PR a marketing manažér

Informácie a dokument k výberovému konaniu na stiahnutie TU.

Dokumenty posielajte do 19.04.2023 na adresu:

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
dekanát
Bučianska ul. 4/A
917 01  Trnava

Podobné oznamy

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať