Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, pracovisko Bučianska ul. 4/A, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest /uvedené jednotlivo v dokumentoch/.

Termín výberového konania: uvedené jednotlivo v dokumentoch

Informácie a dokumenty k výberovému konaniu:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať