Životné prostredie ako výzva pre spoluprácu

Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja (VCSIaSR) FSV UCM v Trnave Vás spolu s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP) pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. a 24. novembra 2023 v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Aktualizácia 21.11.2023

Harmonogram konferencie nájdete TU:

AKTUÁLNY HARMONOGRAM

Termíny:

Termín prihlásenia na konferenciu: 10. november 2023
Termín zaslania príspevku: prvý deň konania konferencie, 23. november 2023

Poplatky:

Registračný poplatok na jedného účastníka: 50€
Registračný poplatok pre pasívnych účastníkov: 25€
Registračný poplatok pre doktorandov: 25€

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: SK87 8180 0000 0070 0007 1900
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 23112023

Registračný formulár:

Kontaktné osoby:

Autori sa môžu uchádzať o publikovanie svojich príspevkov vo vedeckých časopisoch. Podmienkou prijatia textu do recenzného konania je jeho spracovanie podľa formálnych náležitostí uvedených príslušným časopisom. Následne prejdú recenzným konaním podľa zaužívaných pravidiel.

Konferencia je výstupom z projektu APVV-20-0094 Environmentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej práce.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať