Aktívna mládež v regióne

Cieľom je prostredníctvom adresného vzdelávania mladých ľudí zabezpečiť rozvoj aktívneho a zodpovedného občianstva pretože participácia mladých ľudí predstavuje cestu k rozvoju občianskej spoločnosti.

Aktivity

  • Stretnutie so stredoškolákmi a ich pedagógomi
  • Vytvorenie publikácie „Príručka participácie pre stredné školy“
  • Vedomostná súťaž

Prostredníctvom edukačného charakteru projektu slúžil študentom stredných škôl TTSK na prehĺbenie vedomostí v oblasti postavenia občana vo verejnej správe na regionálnej úrovni

Realizátor projektu

občianske združenie bolo zriadené pri

Projekt podporený z

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať