Habilitačné konanie

Martin Švikruha

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Martin Švikruha, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Martin Švikruha, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma: Funkčnosť malých obcí v Slovenskej republike v kontexte vybraných determinantov a charakteristík

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať