KANDIDÁTI DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UCM

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do zamestnaneckej časti AS FSV UCM v Trnave na funkčné obdobie 01.01.2024 – 31.12.2027 vo voľbách dňa 14. decembra 2023 za FSV UCM kandidujú:

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FSV UCM v Trnave:

 1. PhDr. Richard Brix, PhD.
 2. PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.
 3. Mgr. Michal Garaj, PhD.
 4. PhDr. Michal Imrovič, PhD.
 5. Ing. Sylvia Kloknerová
 6. Ing. Jana Osuská
 7. PhDr. León Richvalský, PhD. – vzdanie sa kandidatúry dňa 05.12.2023
 8. doc. PhDr. Peter Slovák, PhD.
 9. doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.
 10. PhDr. Michaela Vaceková, PhD.

Volebná komisia:

 1. prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. predseda volebnej komisie
 2. Mgr. art. Kristína Marečková, ArtD., Dis. Art.
 3. Ing. Jana Machatová
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať