Výberové konanie na obsadenie funkčných miest docentov a odborného asistenta

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, pracovisko Bučianska ul. 4/A, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového  konania  na  obsadzovanie  pracovných  miest  vysokoškolských učiteľov,  pracovných  miest  výskumných  pracovníkov,  funkcií  profesorov  a docentov a funkcií  vedúcich  zamestnancov  Univerzity  sv.  Cyrila  a  Metoda   v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčných miest docentov a odborného asistenta:

  • • 1 funkčné miesto docenta v odbore Politických vied so zameraním na verejnú správu
  • • 1 funkčné miesto docenta v odbore Politických vied so zameraním na manažment verejnej správy
  • • 1 funkčné miesto odborného asistenta v odbore Politické vedy so zameraním na ekonómiu verejnej správy
  •  

Podrobné informácie o výberom konaní uvádzame v prílohe:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať