Výberové konanie – docent v odbore Politic...

Výberové konanie – docent v odbore Politických vied so zameraním na volebné

Výberové konanie – profesor v odbore Polit...

Výberové konanie – profesor v odbore Politické vedy so zameraním na európske

Výberové konanie FSV UCM – 6/2023

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Výberové konania 23. 6. 2023

Výsledky výberového konania FSV UCM zo dňa 23. 6. 2023 nájdete podľa

Výberové konania 1. 6. 2023

Výsledky výberového konania FSV UCM zo dňa 1. 6. 2023 nájdete podľa

Výberové konanie FSV UCM – OA 5/2023

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Výberové konanie FSV UCM – OA Politické v...

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Výberové konanie FSV UCM – VVČ a Projekty

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Výberové konanie FSV UCM – PR a marketing mana...

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Výberové konanie FSV UCM – PR a marketing ...

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Výberové konanie FSV UCM – OA Politické v...

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Výberové konanie FSV UCM – VVč a Projekty

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať