Výsledky hodnotenia kvality 2022

Príloha k správam k získavaniu spätnej väzby prostredníctvom dotazníkov

Dotazník pre študentov FSV UCM na zisťovanie kvality vzdelávania

Dotazník pre študentov FSV UCM na zisťovanie spokojnosti študentov s predmetom

Dotazník zameraný na spokojnosť absolventov so štúdiom na FSV

Dotazník spokojnosti zamestnancov FSVUCM za rok 2022

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať