Výsledky hodnotenia kvality

Dotazníky 2022:

Dotazník pre študentov FSV UCM na zisťovanie kvality vzdelávania

Dotazník pre študentov FSV UCM na zisťovanie spokojnosti študentov s predmetom

Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti zamestnancov FSV UCM 2015

Hodnotenie dotazníkov kvality 2018/19

Vnútorný systém kvality FSV 2016

Vnútorný systém kvality FSV 2017

Vnútorný systém kvality FSV 2018

Výsledky pravidelného monitorovania študijných programov 2021

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať