Hodnotenie vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít za rok 2023

Zisťovanie spokojnosti študentov so špecifickými potrebami

Zisťovanie miery spokojnosti zamestnancov

Zisťovanie miery spokojnosti študentov s kvalitou výučby, učiteľov a študijného programu

Zisťovanie miery spokojnosti so štúdiom a uplatniteľnosti absolventov ŠP

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať