Účasť na konferencii „Podpora rodovej rovnost...

Účasť na konferencii ,,Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku“

EPALE – Elektronická platforma vzdelávania...

EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe Dňa 12. mája 2024

Zážitkové vzdelávanie pre študentov – J...

Zážitkové vzdelávanie pre študentov OKRUH JUŽNÝM ANGLICKOM FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM, KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY,

Konferencia Férová akadémia 2024

Konferencia Férová akadémia 2024 Dňa 9. mája 2024 sa prodekanka pre rodovú

Legislatívny trenažér – modelová vyučovacia...

Legislatívny trenažér – modelová vyučovacia novinka na FSV UCM Modelová participatívna hra

Diskusia s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj...

Diskusia s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Dňa 29. apríla

Participatívne rozpočtovanie FSV seniorov

Participatívne rozpočtovanie FSV seniorov Univerzita tretieho veku Dňa 6. mája 2024 zorganizovalo

ECCE ako spoluorganizátor medzinárodnej konferen...

ECCE ako spoluorganizátor medzinárodnej konferencie v Trenčianskych Tepliciach Dňa 29.5.2024 budú v

Inštitút participácie Trenčín na Fakulte soci...

Inštitút participácie Trenčín na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave Dňa 22.

Participatívna prednáška a workshop odborníkov...

Participatívna prednáška a workshop odborníkov z mesta Trnava Dňa 15. apríla 2024

Stáž pre študentov v Kancelárii NR SR 2024

Stáž pre študentov v Kancelárii NR SR Milé študentky, milí študenti, dovoľujeme

Beseda o dobrovoľníctve

Beseda o dobrovoľníctve UCM v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja Čo

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať