Systém kvality

Manažment procesov smerujúcich k neustálemu zvyšovaniu kvality na fakulte.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzitná úroveň: UCM systém kvality

Prodekan

Informácie

Rada kvality

Informácie

Rada pre študijný program

Informácie

Výsledky hodnotenia kvality

Informácie

Politika rodovej rovnosti

Informácie

Výročné a hodnotiace správy

Informácie
INFORMÁCIE O ZOSÚLADENÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH SO ŠTANDARDMI SAAVŠ SR
Informácie
Vnútorný systém kvality -
Fakulta sociálnych vied UCM
v Trnave
Informácie

Výročné a hodnotiace správy

Informácie
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať